رسانه های اجتماعی دستگاه لیزر

ایران روتک دستگاه لیزر رسانه های اجتماعی نیز زیر تاثیر این مسئله قرار خواهد گرفت . وقتی که داده های مایحتاج در دست قرار بگیرد دستگاه های بیشتری یک پارچه سازی میشوند و رویه های پرسیدن سوال توسط مخاطبان هم مشخص می گردد . دیوید نیومن یکی مدیران راهکار های فروش و رسانه اجتماعی در RhythmOne چنین می گوید :

جستجوی صوتی نه فقط دستگاه لیزر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد دستگاه لیزر بلکه میتواند بر روی رسانه های اجتماعی هم اثر بگذارد . این زمینه علی الخصوص در باب نحوه بسط محتوا به وسیله بازاریابان و برندهاست . بیشتر یوزرها از جستجوی صوتی برای پرسیدن سوالات خاص استعمال خواهند کرد . به همین خیال برندها دستگاه لیزر می بایست کوئری های مرتبط را پیگیری کنند و کارایی نمایند این کوئری ها را در استراتژی محتوایی خویش بگنجانند . همانطور که یوزرها بیشتری به جستجوی صوتی روی می آورند , برندهایی که از این طریق به نفع خود استفاده می نمایند نیز تعامل و ترافیک دستگاه لیزر بیشتری نسبت به قبل به دست خواهند آورد .

علاوه بر این انتظار میرود , کانال هایی همچون اسنپ چت جستجوی صوتی را در اپلیکیشن های خویش یکدست سازی نمایند . آن‌ها تنها قابلیت جستجوی خود را با قابلیت Our Story ’ گسترش داده اند که به کاربران اذن میدهد به راحتی داستان های اسنپ چت را در این ناحیه پیدا نمایند . اسنپ چت قابلیتی را ابتدا خواهد کرد دستگاه لیزر که به یوزرها اجازه میدهد ماجرا هایش را از روش جستجوی صوتی به دست آورد .

این گونه یکپارچه سازی , در غایت به یک مزیت در رسانه های اجتماعی تبدیل خواهد شد , چون می تواند کار اشتراک گذاری را برای یوزرها سهل وآسان تر دستگاه لیزر نماید و تجربه آن‌ها‌را بر روی پلتفرم های مختلف بدون نیاز به باز کردن اپلیکیشن بهبود ببخشد .


عالی اکنون اجازه دهید به بحثی که در اولِ نوشته ی علمی راجع به یکپارچه شدن جستجوی صوتی در دستگاه های هوشمند داشتیم برگردیم . این مورد برای رسانه های اجتماعی دوچندان دیدنی خواهد بود . فرض فرمائید شما می‌توانید به چیزی نگاه نمائید , از آن عکس بگیرید و به دستگاه بگویید تصویر شما‌را در صورت بوک یا چه بسا همگی اکانت های جانور در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارد . این قضیه قادر است تعداد یوزرها را بیش تر نماید و دنیای جدیدی از مجال ها را برای بازاریابان ایجاد کند . بعضا از این فناوری ها فعلا وجود دارد ولی در آتی اضافه از گذشته یکدست سازی خواهد شد .
صحبت های آخرین :

صرف لحاظ از کانالی که اکنون در آن فعالیت دارید , جستجوی صوتی می تواند به خط مش ای بر روی آن تاثیر داشته باشید و دستگاه لیزر شکل و فرم آن را تغییر تحول دهد . این تغییرات قادر است برای بعضا اثرگذار و برای بعضا مضر باشد . طولانی تر حالت هایی که در ابتدا دعوا کردیم راهکار های دنیای حقیقی و واقعی هستند که می‌توانید همین امروز به کار ببندید . با اینحال دستگاه لیزر بعضا از راهکار ها نیز به آینده نگاه می نمایند . در هر مورد جستجوی صوتی در هم اکنون رشد و تکامل است و شما بایستی در زمینه ی آن سخن نمائید و به استراتژی هایش دستگاه لیزر بیندیشید .