چرا گوگل وبسایت دستگاه لیزر لینک مهم است؟

دلیل اهمیت سایت دستگاه لیزر لینک ها را گوگل اینگونه توضیح می دهد . &# دستگاه ایران روتک لیزر ; تارنما لینک ها به منظور جهت دهی کاربر به صفحه های داخلی وب سایت شما نشان داده می‌شوند . همچنین به استفاده کننده این اجازه را می دهند تا اطلاعاتی را که میخواهند را سریعتر پیدا کرده و در طول خویش صرفه جویی نمایند . ” به عبارت دیگر دستگاه لیزر وبسایت لینک ها بهترین نتایج را در کمترین مجال به کاربر نشان می‌دهند .

گوگل بیان میکند : “ ما وب سایت پیوند ها را برای نتایجی که فکر‌می‌کنیم برای استفاده کننده موءثر است نشان می دهیم . دستگاه لیزر درصورتی که ساختار سایت شما به گونه ای باشد که الگوریتم های ما نتوانند وب سایت دستگاه لیزر لینک و پیوند های نیکی پیدا کنند , یا این که ما تفکر کنیم که وبسایت لینک های وب سایت شما به چیزی که کاربر جستجو نموده است ارتباطی ندارد , دستگاه لیزر آنها‌را نشان نخواهیم اعطا کرد . ”

صرف نظر از مرتبط بودن تارنما لینک و پیوند ها و صرفه جویی در طول , تارنما لینک و پیوند ها به طرز های ذیل نیز میتوانند وبسایت دستگاه لیزر شما را بهبود بخشند :

تولید اعتبار برای نام تجاری دستگاه لیزر
ارتقا اعتماد
پوشش دادن فضای بیشتری از SERP
نرخ کلیک شدن ( Click – through rate یا CTR ) سایت شما را ارتقاء می‌دهد
فرایند خرید را کوتاه خیس می نماید . ( در انگلیسی اصطلاح Conversion Funnel برای پروسه خرید استفاده می گردد )

توان لینک های داخلی را بیشتر می کند . ( خواسته از اقتدار اعتبار و مرتبه آنان از نگاه SEO است )

نوشته‌ی علمی ای با مسئله : فراگیری لینک و پیوند سازی در وب سایت ( بخش ۱ ) می‌تواند به دستگاه لیزر شما یاری دهد
هیچ فرم یا این که کدی نیست که بتوان توسط آن وبسایت لینک و پیوند ساخت

به دلایل زیر امکان اینکه به راحتی بتوانید تارنما پیوند ساخت فرمایید وجود ندارد .

وب سایت لینک و پیوند ها به طور خود کار ساخته می‌شوند . گوگل هیچ فرایندی برای ایجاد وب سایت لینک ها ارائه نداده است . شما نمی توانید تعیین فرمایید کدام پیوند ها و در چه وقتی با اهمیت هستند . با این وجود شما می‌توانید پیوند هایی را که اصلی نیستند و یا نامرتبط میباشند را با تنزل دادن تنزل دادن آنان مشخص و معلوم کنید .
سایت لینک و پیوند ها با پیروی کردن از تجارب برنده ساخته می گردند . روند ساخت تارنما لینک و پیوند ها شبیه مقدمات طراحی و توسعه و گسترش وب سایت است . بدین استدلال که پروسه تولید وب سایت لینک و پیوند ها به پیروی کردن از استاندارد های ایجاد و توسعه وبسایت ها وابسته است .
گوگل به شما نمی گوید به چه شکل وبسایت پیوند بسازید . در کاغذ پشتیبانی گوگل در رابطه با وبسایت لینک و پیوند ها , توضییح داده نشده است که چه‌گونه می‌توانید برای وبسایت دستگاه لیزر خود سایت لینک بسازید . صرفا به این جمله بسنده شده‌است که “ فعلا تارنما پیوند ها خود کار ساخته میشوند . ” وبسایت لینک و پیوند ها هم مانند بخش اعظمی از چیزهایی که در دنیای موتور های کاوش وجود دارند , با سود از الگوریتم ها ساخته میشوند .